Obrady Komisji do spraw Administracji Kościelnej

Obrady Komisji do spraw Administracji Kościelnej

14 października 2019 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się siódme spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. Robert Kantor – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.  Po modlitwie ks. Paweł Lewandowski przedstawił zebranym referat Utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce. W ramach dyskusji nad referatem głos zabrali: ks. Zbigniew Dusza, ks. Rafał Wierzchanowski, pan Jakub Fenrych, ks. Robert Kantor, ks. Paweł Lewandowski, ks. Marcin Kokoszka i ks. Andrzej Surowiec.

W kolejnym punkcie spotkania poruszono kwestie optymalnego wykorzystania starego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz kosztów jego remontu. Podjęto dyskusję dotyczącą wypracowania najodpowiedniejszych sposobów finansowania zarówno wyżej wspomnianego remontu, jak również dalszego funkcjonowania Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Podczas dyskusji głos zabrali: ks. Zbigniew Dusza, ks. Robert Kantor, ks. Adam Nita, ks. Andrzej Surowiec, ks. Marcin Kokoszka i ks. Zygmunt Warzecha.

Następnym zagadnieniem poruszonym na zebraniu była kwestia ewentualnych zmian granic parafii i dekanatów oraz systemowe uregulowanie spraw kaplic dojazdowych ze względu na malejącą liczbę kapłanów w diecezji. W ramach dyskusji wypowiedzieli się ks. Robert Kantor, ks. Zygmunt Warzecha, ks. Władysław Pasiut, ks. Józef Drabik i ks. Marek Podgórski. Postanowiono, iż kwerendę w tym temacie przygotuje zespół kierowany przez ks. Jerzego Jurkiewicza.

Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym terminy kolejnych spotkań Komisji do spraw Administracji Kościelnej.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. Marek Podgórski – sekretarz Komisji ds. Administracji Kościelnej