Kolejne spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa

Kolejne spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa
Jak zawsze na początku była modlitwa południowa, po której członkowie Komisji adorowali Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Po modlitwie, przewodniczący Komisji, Ks. Krzysztof Bułat przedstawił plan spotkania. Następnie przewodniczący poszczególnych podkomisji przedstawili sprawozdanie ze spotkań. Ponieważ podczas obrad księży dziekanów zadano kilka pytań dotyczących kwestii finansowych, Ks. Zbigniew Dusza wyjaśniał prawo od dawna istniejące w naszej diecezji. W dyskusji nie podano nowych form dotyczących tej kwestii, które należy wypracować w czasie trwającego Synodu. Zajęto się także sprawami księży pracujących na Zachodzie oraz ważnym głosem było zwrócenie uwagi przez Ks. Romana Stafina na ważność tworzenie rodziny w klimacie modlitwy.
Spotkanie zakończyło się o g. 16.30 wspólną modlitwa za V Synod.
Ks. Tomasz Rąpała, sekretarz