Spotkanie Komisji Synodalnej ds. Życia Konsekrowanego

Spotkanie Komisji Synodalnej ds. Życia Konsekrowanego

Podczas spotkania dyskutowano nt. struktury dokumentu końcowego Komisji. 

23.10 2019 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Synodalnej ds. Życia Konsekrowanego. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy seminaryjnej adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwą, którą poprowadził Przewodniczący Komisji ks. Grzegorz Lechowicz. W czasie obrad pochylono się nad dokumentami o życiu konsekrowanym i dokumentami IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, by obrać najodpowiedniejszą strukturę ostatecznego dokumentu. Temu zagadnieniu podporządkowano dyskusję.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na dzień 20 listopada 2019 r. w WSD w Tarnowie. Rozpoczęcie o godz. 14.30.