Spotkanie Jezusa z Samarytanką

Spotkanie Jezusa z Samarytanką

W ostatnią sobotę października, w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, odbyło się 3. spotkanie Komisji ds. Dzieci i Młodzieży.
Obrady rozpoczęły się od pochylenia nad fragmentem Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus spotyka się z Samarytanką u studni. W dalszej części odbyła się dyskusja dotycząca postępów prac w obrębie podkomisji i zespołów czy też kształtu przygotowywanej obecnie ankiety. Zebrane zostały również uwagi i poprawki do zasadniczej części dokumentu końcowego, którego szlifowanie będzie trwało na kolejnym spotkaniu Komisji, odbywającym się w czwartek, 14 listopada.