Komisja Prawna wypracowała projekty nowych dokumentów

Komisja Prawna wypracowała projekty nowych dokumentów

14 listopada 2019 r. w siedzibie Sądu Diecezjalnego w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Obradami kierował przewodniczący Komisji – ks. prał. Rafał Wierzchanowski. Obecni pracowali nad czterema dokumentami, tj. Statutem Towarzystwa Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Statutem Parafialnej Rady Ekonomicznej i Statutem Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Komisja wprowadziła małe poprawki do projektu Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej. Zgodnie z przyjętym sposobem działania statuty te zostaną zaprezentowane Biskupowi Tarnowskiemu w celu zatwierdzenia i promulgacji. Dwa pozostałe dokumenty, zdaniem Komisji, wymagają pewnych modyfikacji uwzgledniających aktualne ustawodawstwo państwowe.

Ze względu na poruszaną tematykę w pierwszej części posiedzenia udział wzięli rektor WSD – ks. dr Jacek Soprych i dyrektor administracyjny WSD – ks. mgr Stanisław Olszak.