Obrady Komisji ds. Życia Konsekrowanego

Obrady Komisji ds. Życia Konsekrowanego

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 20.11 2019 r. odbyło się spotkanie Komisji Synodalnej ds. Życia Konsekrowanego.

Rozpoczęło się ono w kaplicy adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwą, którą poprowadził Przewodniczący Komisji ks. Grzegorz Lechowicz. W czasie obrad dyskutowano nad strukturą dokumentu o życiu konsekrowanym.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na dzień 15 stycznia 2020 r. w WSD w Tarnowie. Rozpoczęcie o godz. 14.30.