Szkoła miłosierdzia

Szkoła miłosierdzia

Siódme posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła odbyło się 22 listopada 2019r. w budynku Hospicjum im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedmiotem posiedzenia były prace nad konspektem dla parafialnych Zespołów Synodalnych: Parafia – jako wspólnota i szkoła miłosierdzia.

Z faktu, iż parafia jest wspólnotą osób, wynika troska o wszystkich swoich członków. Wszystkie grupy działające w parafii powinny mieć w swej misji rys charytatywny.

Parafia jest również szkołą miłosierdzia i niezastąpioną rolę w tej szkole pełnią katolickie rodziny. Aktywnego włączania się w dzieło miłosierdzia uczą także Szkolne i Przedszkolne Koła Caritas.

Aby w parafiach ożywić ducha miłosierdzia – potrzeba m.in. poszukiwania i szkolenia liderów, którzy pociągną innych. Należy także, oprócz organizowania akcji charytatywnych oraz pomocy w tworzeniu nowych dział (ośrodki wsparcia dla osób starszych), zadbać o stałą formację członków.