Synodowanie w Komisji

Synodowanie w Komisji

9 grudnia 2019 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się ósme spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. Robert Kantor – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.

Po modlitwie ks. Marcin Kokoszka przedstawił zebranym projekt Statutu Księży Emerytów i Rencistów w Diecezji Tarnowskiej. W ramach dyskusji nad referatem głos zabrali: ks. Robert Kantor, ks. Adam Nita, p. Jakub Fenrych, ks. Zbigniew Dusza, ks. Marek Podgórski, ks. Paweł Lewandowski, ks. Andrzej Liszka, ks. Marcin Kokoszka, ks. Władysław Pasiut, ks. Zygmunt Warzecha, ks. Józef Drabik i ks. Stanisław Tokarski.

W kolejnym punkcie spotkania ks. Jerzy Jurkiewicz zaprezentował projekt ankiety dla księży proboszczów, dotyczącej zmian granic parafii i dekanatów. Podjęta została dyskusja nad wyżej wspomnianym zagadnieniem, podczas której głos zabrali: ks. Adam Nita, ks. Władysław Pasiut, ks. Robert Kantor, ks. Marek Podgórski, ks. Marcin Kokoszka, ks. Jerzy Jurkiewicz, ks. Zygmunt Warzecha i ks. Zbigniew Dusza.

Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym terminy kolejnych spotkań Komisji do spraw Administracji Kościelnej.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. Marek Podgórski – sekretarz Komisji ds. Administracji Kościelnej