Noworoczne spotkanie żurnalistów

Noworoczne spotkanie żurnalistów

Ostatnie obrady Komisji ds. Mediów w odchodzącym roku poświęcono przede wszystkim organizacji spotkania dziennikarzy w nadchodzącym roku.

19 XII 2019 roku w tarnowskiej Kurii Diecezjalnej spotkała się po raz ostatni w tym roku Komisja ds. Mediów. Wśród omawianych zagadnień był m.in. temat audycji synodalnych w radiu RDN, które współtworzy Komisji ds. Mediów, a także organizacja noworocznego spotkanie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża z ludźmi mediów. Planowane jest ono w wigilię wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy – czyli 23 stycznia 2020 roku w budynku WSD.

Ponadto Komisja omawiała strukturę dokumentu końcowego. Temat ten będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu Komisji, planowanym na połowę stycznia 2020 roku.