XVI posiedzenie Komisji Głównej Synodu

XVI posiedzenie Komisji Głównej Synodu

20 stycznia w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się XVI posiedzenie Komisji Głównej Synodu. Na spotkaniu podjęto dyskusję nad dokumentami Komisji ds. Ewangelizacji oraz Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej. Rozpoczęto etap procedowania tych dokumentów, planując dyskusję nad nimi na IV Sesji Plenarnej, która odbędzie się 18 kwietnia.
Już dzisiaj informujemy wszystkich Członków Synodu (osób powołanych na Synod indywidulanym dekretem Biskupa) o dacie tej Sesji oraz przypominamy o obowiązku uczestnictwa w niej. Rozpoczniemy o godz. 8. 30. Szczegółowe informacje przesłane zostaną w późniejszym terminie.