Integracja i interwiew

Integracja i interwiew

Spotkanie z dziennikarzami i przygotowanie ankiety dla Parafialnych Zespołów Synodalnych były tematem spotkania Komisji ds. Mediów.

17 stycznia w Kurii Diecezjalnej odbyło się kolejne, a pierwsze w roku 2020, posiedzenie Komisji ds. Mediów. Poświęcone było ono przede wszystkim organizacji noworocznego spotkania biskupa Andrzeja Jeża z dziennikarzami. Spotkanie w wigilię liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, ma ca celu integrację środowiska oraz naładowanie duchowych akumulatorów, aby z pasterskim błogosławieństwem wejść w nowy rok pracy.

Na posiedzeniu medialnej Komisji omawiano również przygotowanie ankiety poświęconej publikatorom na marcowe posiedzenie Parafialnych Zespołów Synodalnych.