Komisja Prawna zatwierdziła nowe projekty dokumentów

Komisja Prawna zatwierdziła nowe projekty dokumentów
6 lutego br. w siedzibie Sądu Diecezjalnego w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.
       Obradom przewodniczył ks. dr Rafał Wierzchanowski. Przedmiotem obrad były projekty czterech dokumentów: tj. Statut Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie; Statut Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie; Przepowiadanie słowa Bożego w Diecezji Tarnowskiej; Dobra kultury diecezji tarnowskiej. Wartość, znaczenie, ochrona. Ostatnie dwa będą procedowane na najbliższej sesji plenarnej.
W związku z omawianym projektem Statutu Muzeum Diecezjalnego, w pierwszej części posiedzenia wziął udział jego dyrektor ks. dr Piotr Pasek. Komisja po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie zaakceptowała wszystkie  projekty dokumentów, które sukcesywnie zostaną przedstawione Biskupowi Tarnowskiemu.
Ponadto podczas posiedzenia przewodniczący komisji, w imieniu Biskupa Tarnowskiego, wręczył dekrety nominacyjne trzem nowym członkom Komisji (Synodu): mec. Dorocie Dziedzic, mec. Andrzejowi Brzezińskiemu i mec. Krzysztofowi Surdejowi. Wymienieni złożyli, wymagane prawem, odpowiednie przyrzeczenia.