Administracja w Kościele Tarnowskim

Administracja w Kościele Tarnowskim

12 lutego 2020 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się dziewiąte spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. Robert Kantor – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.

Po modlitwie ks. Robert Kantor przedstawił zebranym projekt dokumentu Administracja w Kościele Tarnowskim. W ramach dyskusji nad projektem głos zabrali: ks. Robert Kantor, ks. Rafał Wierzchanowski, ks. Paweł Lewandowski, pan Piotr Sajdak, ks. Marek Podgórski, ks. Władysław Pasiut i pan Jakub Fenrych.

Podjęto decyzję, iż wyżej wspomniany projekt dokument zostanie poddany dalszym korektom prawnym, którymi zajmie się zespół kierowany przez ks. Pawła Lewandowskiego. Drugi zespół – kierowany przez ks. Stanisława Tokarskiego – opracuje kwestionariusze, dotyczące wizytacji w parafiach.

Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym terminy kolejnych spotkań Komisji do spraw Administracji Kościelnej.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. Marek Podgórski

sekretarz Komisji ds. Administracji Kościelnej