Twórczo nad dokumentem

Twórczo nad dokumentem

           20 lutego 2020 r. w Domu Prowincjalnym Sióstr św. Józefa w Tarnowie odbyło się spotkanie Komisji Synodalnej ds. Życia Konsekrowanego. Członkowie zgromadzili się w kaplicy sióstr, by podczas Adoracji powierzyć Bogu V Synod Diecezji Tarnowskiej i pracę nad dokumentem.

W sali obrad s. M. Pacyfika Pławecka, przełożona domu sióstr józefitek, przywitała obecnych. Spotkanie prowadził przewodniczący komisji ks. Grzegorz Lechowicz. Na wstępie podano termin kolejnego spotkania komisji, które odbędzie się w dniu 25. marca 2020 r.

Członkowie Komisji podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami odnośnie do projektu dokumentu dotyczącego życia konsekrowanego w naszej diecezji. Dyskusja była twórcza i szczera. Wszystkie uwagi będą uwzględnione i wniesione do dokumentu.