WZNOWIENIE PRAC SYNODALNYCH

Od września na nowo ruszają prace synodalne, m.in. wracają homilie synodalne, powracamy także do spotkań Parafialnych Zespołów Synodalnych.

Spotkania PZS, tak jak do tej pory, powinny odbywać się co miesiąc według przygotowanego i przesłanego wcześniej przez sekretariat Synodu konspektu. Tak jak uprzednio, każde spotkanie będzie się składało z dwóch części – pierwsza formacyjna, druga to odpowiedzi (komentarz) na zadane pytania oraz wolne wnioski. W obliczu zagrożenia epidemicznego spotkania PZS powinny przebiegać następująco:

1. Spotkanie w formie zwyczajnej

Według zasad „przed pandemią”, lecz z uwzględnieniem wszelkich aktualnych zarządzeń sanepidu dla danego regionu/powiatu.

Jeżeli Proboszcz rozezna, że nie ma możliwości przeprowadzenia spotkania w w/w sposób to powinien uczynić to, wybierając jedną z poniższych form:

2. Spotkanie online

Z wykorzystaniem platform typu: Zoom, Microsoft Teams, itp.

3. Rozesłanie konspektów za pomocą poczty email

Sekretarz wysyła członkom PZS konspekt. Każdy członek PZS samodzielnie zapoznaje się z tekstem konspektu i przesyła swojemu sekretarzowi uwagi do II części. Sekretarz kompilując całość, po akceptacji Przewodniczącego, przesyła go relatorowi. W tej wersji należy szczególnie zwrócić uwagę na odpowiednie rozplanowanie czasu, tak aby wnioski wysłać do relatorów w ustalonym terminie (jak w punkcie 2).