Dokument o urzędzie dziekana u komisji prawnej

Dokument o urzędzie dziekana u komisji prawnej

19 X odbyło się spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa w formie online. W spotkaniu wzięło udział 14 członków Komisji.

Obrady rozpoczęły się od wspólnej modlitwy Godziną mniejszą w intencji pomyślnych prac V Synodu naszej Diecezji. Odczytano protokół z ostatniego spotkania, a następnie przewodniczący poszczególnych Zespołów Komisji Duchowieństwa przedstawili wyniki spotkań z czasu od ostatniego spotkania.      Ponadto, omówiono przygotowane propozycje dokumentów Zespołów Komisji:

  1. Dokument o urzędzie Dziekana – głosowanie za skierowaniem do dalszych prac (komisji prawnej)
  2. Dokument – Statut Księży posługujących poza granicami kraju – dyskusja
  3. Dokument – Statut diecezjalny Zespołu ds. trudności kapłańskich – dyskusja
  4. Dokument – Zasady postępowania wobec kapłanów doświadczających trudności natury psychicznej – dyskusja.

Ponadto członkowie Komisji otrzymali dokumenty, które będą poddane głosowaniu podczas kolejnej Sesji Plenarnej V Synodu DT. Są to: Dokument Komisji ds. Ewangelizacji,  Przepowiadanie Słowa Bożego w DT  – ewentualne uwagi na Sesję Plenarną oraz Dokument Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej, Dobra Kultury DT. Wartość, Znaczenie, Ochrona – ewentualne uwagi na Sesję Plenarną.

Data kolejnego spotkania została ustalona na 7. 12. br. na g. 14. Obrady zakończyła modlitwa w intencji V Synodu DT.

Ks. Tomasz Rąpała, sekretarz