Dynamizm Parafialnych Zespołów Synodalnych

Dynamizm Parafialnych Zespołów Synodalnych
W pracach synodalnych PZS zajmują bardzo ważne miejsce. PZS jest to wspólnota, która przesyła istotne wnioski ze swoich zebrań do Sekretariatu Synodu. PZS mają jednak jeszcze jedno, bardzo ważne zadanie. Mają być w swojej parafii małą wspólnotą, która już teraz ożywia duszpasterstwo w całej parafii, a po zakończeniu Synodu, ma pomóc we wprowadzeniu uchwał synodalnych w życie diecezji.
Radością napełniają więc działania Parafialnych Zespołów Synodalnych, podobnie działających jak w parafii św. Maksymiliana w Zalesiu. Wśród wielu inicjatyw które podejmują i współpracy z proboszczem, którą na co dzień realizują, włączyli się aktywnie w peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Patronki Robotników, repliki krzyża nowohuckiego oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Oprócz przygotowania modlitewnego i przeżycia duchowego tego wydarzenia, zadbali także o uroczyste góralskie stroje regionalne. Gratulujemy tak owocnych działań w kontekście trwającego V Synodu Diecezji Tarnowskiej.