Dyskusja nad dokumentem o duchowieństwie

Dyskusja nad dokumentem o duchowieństwie

12 maja br. odbyło się XI spotkanie Komisji duchowieństwa V SDT w budynku Kurii diecezjalnej w Tarnowie.

Rozpoczęło się modlitwą brewiarzową o godz. 14.00, po której nastąpiła adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Po niej przewodniczący Komisji, ks. Krzysztof Bułat podał porządek spotkania, sekretarz odczytał protokół a następnie został przywitany nowy członek Komisji, ks. Grzegorz Ociepka.
Podczas obrad ks. Bułat wprowadził do treści dokumentu pt. „Duchowieństwo diecezjalne” /schemat – na dzień 5.05. 2021 r./ wcześniej przesłanego drogą mailową do wszystkich członków Komisji. Odbyła się dyskusja nad konkretnymi punktami dokumentu. Pięciu kapłanów przygotowało szczegółowe uwagi do treści omawianego dokumentu. Dokument składa się z pięciu rozdziałów: Tożsamość kapłana, Komunia kapłańska, Życie kapłana na wzór Chrystusa, Sprawy bytowe kapłanów, Wyzwania.
Kolejne spotkanie zaplanowana na 8 czerwca br.
Ks. Tomasz Rąpała
Sekretarz