Synodowanie dokumentu Komisji ds. Życia Konsekrowanego

Synodowanie dokumentu Komisji ds. Życia Konsekrowanego
17 maja w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.
Na początku spotkania nominację na przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego otrzymał ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, prof. UPJPII.
Głównym punktem programu obrad było przedstawienie przez ks. dr. Grzegorza Lechowicza, przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego, pierwszej wersji całościowego dokumentu synodalnego „Życie konsekrowane w diecezji tarnowskiej”. Członkowie Komisji Głównej odnieśli się do przedstawionych zapisów formułując swoje spostrzeżenia i proponując poprawki. Dokument ten został skierowany do dalszego etapu konsultacji.
Na zakończenie podjęto dyskusję dotyczącą pracy Parafialnych Zespołów Synodalnych, ukazując ich zaangażowanie podczas okresu pandemii. Wskazano także na kierunki pracy na przyszłe miesiące. Kwestia ta zostanie podjęta także na posiedzeniu w czerwcu.
Ks. dr Piotr Cebula
Sekretarz V SDT