SŁUCHANIE BOGA NA MODLITWIE

SŁUCHANIE BOGA NA MODLITWIE

Komunikat Sekretariatu Synodu po XXV posiedzeniu Komisji Głównej V SDT

 21 czerwca w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się XXV posiedzenie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Pierwszym podejmowanym zagadnieniem był dokument, który powstał w Komisji ds. Duchowieństwa. Na posiedzeniu ks. Krzysztof Bułat, przewodniczący tej Komisji, przedstawił jego pierwszą wersję, do której każdy Członek Komisji Głównej mógł przestawić swoje uwagi. W dyskusji nad dokumentem mocno wybrzmiały zagadnienia związane z tożsamością kapłańską i codzienność życia kapłańskiego, która powinna z niej wynikać. Po przedstawieniu przez członków Komisji Głównej swoich spostrzeżeń i dopowiedzeń do treści tego dokumentu, został on skierowany do dalszej fazy procedowania w Komisji ds. Duchowieństwa.

Drugim zagadnieniem, które było omawiane na posiedzeniu Komisji Głównej było synodowanie po wakacjach. Sekretariat Synodu przedstawił sprawozdanie ze spotkania Biskupa Tarnowskiego z relatorami synodalnymi. Zostały w nim ujęte refleksje relatorów o synodowaniu w parafiach diecezji oraz konkretne propozycje dotyczące dalszej pracy Parafialnych Zespołów Synodalnych. Po ich wysłuchaniu Komisja Główna podjęła dyskusję nad taką formą pracy Parafialnych Zespołów Synodalnych po wakacjach, aby zachowały one charakter zarówno formacyjny jak i konsultacyjny. Ostatecznie podjęto decyzję o zmianie formy części formacyjnej tych spotkań. Od września nie będzie to już rozważanie w oparciu o konspekt synodalny w obrębie danego tematu, lecz Adoracja Największego Sakramentu. Jeszcze mocniejsze podkreślenie modlitwy w części formacyjnej ma przypomnieć, że diecezjalny proces synodalny ukierunkowany jest najpierw na słuchanie. Słuchanie Boga, słuchanie Biskupa Diecezjalnego, słuchanie siebie nawzajem. Słuchanie Boga na modlitwie, przed Najświętszym Sakramentem, ma więc formować nasze serca, abyśmy w sposób zaangażowany pragnęli „w jedności z Kościołem powszechnym, odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu” (fragment modlitwy w intencji V Synodu).

 

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT