Praca nad dokumentami

Praca nad dokumentami

W czwartek, 16 września odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego.

Na posiedzeniu ks. Stanisław Garnczarski, przewodniczący Komisji, przedstawił propozycję dwóch dokumentów przygotowanych przez Zespół ds. przepowiadania w czasie liturgii oraz Zespół ds. przestrzeni sakralnej i użytkowej sztuki liturgicznej. Omówione zostały sprawy dotyczące przepowiadania słowa Bożego oraz kwestie związane z wystrojem i dekoracją kościołów i kaplic.

Po prezentacji tekstów członkowie Komisji podjęli dyskusję nad proponowanymi projektami oraz wnieśli konkretne poprawki do prezentowanych tekstów.

Posiedzenie Komisji zakończyła wspólna modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.