Posługa Charytatywna Kościoła

Komunikat Sekretariatu V SDT z XXVI posiedzenia Komisji Głównej V SDT

20 września br. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się XXVI posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Komisja podjęła analizę pierwszej wersji dokumentu całościowego, który przygotowała Komisja ds. Posługi Charytatywnej Kościoła. Dokument podejmuje próbę systemowego ujęcia wszelkich dzieł miłosierdzia w diecezji tarnowskiej oraz daje szerokie spojrzenie na całe dzieło caritas Kościoła w Polsce. Zwraca uwagę nie tylko na biedę materialną, lecz na wszelkie trudności natury duchowej i osobowościowej. Zjawiska te szczególnie w czasie pandemii ukazały są siłę i dały impuls do strukturalnego zajęcia się tymi zagadnieniami.  Zapisy tego dokumentu konstruowane są w taki sposób, aby tworzyły narzędzia w kierunku podejmowania nowych wyzwań dla posługi charytatywnej Kościoła.

Komisja Główna podjęła także dyskusję dotyczą dalszych prac V Synodu. Określiła datę kolejnej Sesji Plenarnej V SDT oraz terminarz opracowywania innych dokumentów synodalnych, które znajdują się na różnych etapach ich procedowania.

Trzecim tematem dyskusji było włączenie się V Synodu w proces konsultowania zapowiedzianego przez papieża Franciszka XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Pierwsza faza tego Synodu rozpocznie się 9 i 10 października br. w Rzymie a 17 października w Kościołach partykularnych. Przesłane przez Sekretariat Generalny Synodu Biskupów pytania konsultacyjne zostaną włączone w konsultacje przeprowadzane przez V Synod.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V Synodu Diecezji Tarnowskiej