Dwa dokumenty i Sesja Plenarna

KOMUNIKAT Z XXVII POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V Synodu Diecezji Tarnowskiej

4 października w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Podjęto na nim dyskusję nad dwoma kolejnymi dokumentami synodalnymi oraz określono termin i przebieg najbliższej Sesji Plenarnej V SDT.

Pierwszym analizowanym dokumentem był tekst przygotowany przez Komisję ds. Życia Konsekrowanego. Komisja Główna po przedstawieniu swoich uwag, przekazała go do dalszej fazy procedowania polecając przesłanie go do Komisji Teologicznej i Komisji Prawnej. Drugim dyskutowanym i w pewnym sensie równoległym treściowo dokumentem, był tekst wypracowany w Komisji ds. Duchowieństwa. Został on szczegółowo omówiony i skierowany do dalszych prac w Komisji ds. Duchowieństwa.

Na posiedzeniu Komisji Głównej Biskup Tarnowski ogłosił termin IV Sesji Plenarnej. Odbędzie się ona 27 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Na tej Sesji będzie miało miejsce głosowanie nad dokumentami: Dobra kultury diecezji tarnowskiej. Wartość, znaczenie, ochrona oraz Przepowiadanie słowa Bożego w diecezji tarnowskiej. Biskup Andrzej Jeż podjął także decyzję, że Niedziela Synodalna w październiku zostanie przeniesiona z ostatniej niedzieli miesiąca na 17 października, aby w ten sposób połączyć otwarcie etapu diecezjalnego Synodu Biskupów (2021-2023) z comiesięczną Niedzielą Synodalną w ramach V SDT.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V Synodu Diecezji Tarnowskiej