Drugi projekt dokumentu Administracja w Kościele Tarnowskim

Drugi projekt dokumentu Administracja w Kościele Tarnowskim

5 października 2021 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 6, odbyło się dziesiąte spotkanie Komisji
do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. Robert Kantor – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.

Po modlitwie przewodniczący Komisji otworzył dyskusję na drugim projektem dokumentu Administracja w Kościele Tarnowskim. Przedstawiono zgłoszone wcześniej do sekretariatu Komisji przez p. Jakuba Fenrycha, ks. Adama Nitę i ks. Rafała Wierzchanowskiego, uwagi do projektu dokumentu. W ramach dalszej dyskusji nad projektem głos zabrali: ks. Marek Podgórski, ks. Zbigniew Dusza, p. Piotr Sajdak, ks. Jerzy Jurkiewicz, ks. Marcin Kokoszka, p. Jakub Fenrych i ks. Rafał Wierzchanowski.

Postulowano zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność pełnej zgodności powstającego dokumentu z Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz doprecyzowanie w dokumencie sprawy mianowania moderatora Kurii, a także kompetencji urzędu dziekana. Kolejny postulat dotyczył kwestii wpisania w punkcie dokumentu, dotyczącego wiernych obrządku grekokatolickiego, także zapisu dotyczącego wiernych należących do innych obrządków wschodnich. Zgłoszono też postulat utworzenia wewnętrznego forum dla duchowieństwa na stronie internetowej diecezji tarnowskiej. Ponadto zgłoszono postulat podjęcia przez diecezję permanentnego doszkalania księży proboszczów w kwestiach prawnych i administracyjnych.

Przewodniczący Komisji podał zebranym termin kolejnego spotkania Komisji do spraw Administracji Kościelnej.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. dr hab. Robert Kantor – przewodniczący Komisji ds. Administracji Kościelnej