INFORMACJE PO XXVIII POSIEDZENIU KOMISJI GŁÓWNEJ

KOMUNIKAT Z XXVIII POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

18 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Na początku spotkania Biskup Tarnowski odniósł się do rozpoczętego wczoraj diecezjalnego etapu konsultacji Synodu Biskupów (2021 -2023). Pasterz diecezji tarnowskiej wskazał, że podejmowane działania konsultacyjne będą służyć równolegle zarówno naszemu V Synodowi jak i rozpoczętemu Synodowi powszechnemu.

Na posiedzeniu Komisji Głównej V SDT podjęto również dyskusję nad drugą wersją dokumentu przygotowanego przez Komisję ds. Administracji Kościelnej. Drugim analizowanym tekstem był projekt dokumentu przygotowanego przez Komisję ds. Dzieci i Młodzieży.

Trzecią kwestią poruszaną na Komisji było określenie szczegółowego planu IV Sesji Plenarnej, która odbędzie się 27 listopada br. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Dla wszystkich Członków V Synodu, czyli osób powołanych przez Biskupa Tarnowskiego indywidulanym dekretem, udział w sesjach plenarnych jest obowiązkowy.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V Synodu Diecezji Tarnowskiej