Liturgia i życie sakramentalne

Liturgia i życie sakramentalne

28 października po raz kolejny obradowała Komisja ds. Kultu i Życia Sakramentalnego.

Tematem obrad był dokument dotyczący liturgii: Liturgia i życie sakramentalne, który zostaje sukcesywnie opracowywany przez ks. prof. dra. Stanisława Garnczarskiego prof. UPJP II w Krakowie. W trakcie spotkania Członkowie Komisji dyskutowali i wnosili uwagi oraz sugestie odnośnie takich zagadnień jak: liturgia, jej natura, sakramenty święte  (szczególnie sakrament chrztu, bierzmowania oraz sakrament małżeństwa).

Spotkanie zakończyła modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Kolejne spotkanie Komisji wyznaczono na dzień 10 listopada.