Synodowanie dwóch dokumentów

Synodowanie dwóch dokumentów

22 listopada br. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się XXX posiedzenie Komisji Głównej V SDT.

Przedmiotem obrad były dwa kolejne dokumenty synodalne. Pierwszy z nich, Liturgia a chrześcijańskie życie, został przygotowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego. Jest to pierwsza wersja tego dokumentu. Została ona zaprezentowana przez przewodniczącego ks. prof. Stanisława Garnczarskiego, przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji Głównej przedstawili uwagi ogólne i szczegółowe do sformułowanych zapisów. Są one cenną wskazówką dla dalszych prac nad tym dokumentem w Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego.
Drugim dokumentem analizowanym na posiedzeniu, był tekst przygotowany w Komisji ds. Duchowieństwa. Jest to już kolejna wersja zapisów dotyczących życia kapłańskiego. Po przedstawieniu uwag do aktualnej treści, dokument został przekazany na kolejne obrady Komisji Głównej. Po zatwierdzeniu przez Komisję Teologiczną i Komisję Prawną, dokument rozpocznie drogę przygotowania na obrady V Sesji Plenarnej V SDT.
Ks. Piotr Cebula
Sekretarz V SDT
(foto: Opoka.news)