Synodalne procedowanie

Synodalne procedowanie

16 grudnia 2021 r. odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie posiedzenie Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Jego zasadniczym przedmiotem była dyskusja nad projektem dokumentu Komisji ds. Duchowieństwa VSDT Prezbiterium Diecezjalne. Komisja Prawna zasugerowała wprowadzenie wielu uściśleń i modyfikacji dokumentu, tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym, m.in. odnośnie do tytułu i zakresu zawartych w nim zagadnień.

Dokument wymaga licznych poprawek, pewnej unifikacji niektórych artykułów i nowego opracowania. Zgodnie z przyjętym sposobem działania zostanie on zaprezentowany Komisji Głównej i przekazany do dalszych konsultacji.

Ks. J. Bednarz – sekretarz KP VSDT