Komunikat z XXXIII posiedzenia Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Komunikat z XXXIII posiedzenia Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

10 stycznia 2022 r. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Przedmiotem obrad był projekt dokumentu synodalnego „Caritas – dzieło miłości Kościoła. Posługa charytatywna w diecezji tarnowskiej (projekt 2.0)” wypracowany przez Komisję ds. Posługi Charytatywnej Kościoła V SDT.  Dokument podkreśla, że „cała historia Kościoła, począwszy od pierwszych lat jej istnienia, według świadectwa Dziejów i Listów Apostolskich, jest przykładem i dowodem praktykowania czynnej i ofiarnej miłości wobec ubogich, chorych, cierpiących i odrzuconych przez ludzi. Miłość bliźniego będącego w potrzebie – wynikająca i zakorzeniona w miłości Boga – jest zatem obowiązkiem każdego poszczególnego chrześcijanina i równocześnie zadaniem całej wspólnoty kościelnej”. Przedstawiony projekt swoją treść osadza w trzech obszarach: diecezja, parafia, dekanat. Końcowe zapisy dokumentu określają aktualne wyzwania, które dotyczą posługi charytatywnej Kościoła oraz te, które są profetyczną próbą odczytania przyszłych wyzwań czasu.

Analizowany dokument, po dyskusji wśród Członków Komisji Głównej, został przekazany do weryfikacji przez Komisję Teologiczną i Komisję Prawną w celu dalszego procedowania w kierunku przekazania go na obrady Sesji Plenarnej V SDT. Kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT odbędzie się 24 stycznia br.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT