KOMUNIKAT Z XXXIV POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT

KOMUNIKAT Z XXXIV POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT

24 stycznia br. odbyło się XXXIV posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Na posiedzeniu ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (prof. UPJPII), Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego, przedstawił drugą wersję dokumentu synodalnego dotyczącego liturgii. Aktualna wersja tego tekstu uwzględnia uwagi, które przedstawiła Komisja Główna V SDT podczas pierwszej prezentacji dokumentu oraz poprawki Członków Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego. Żywa dyskusja nad aktualnymi zapisami dokumentu dała wskazówki do rozpoczęcia redakcji kolejnej wersji tekstu.

Drugą kwestią podejmowaną przez Komisję Główną było przedstawienie opinii prawnej i teologicznej do dokumentu Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła. Tekst Caritas – dzieło miłości Kościoła. Posługa charytatywna w diecezji tarnowskiej został pozytywnie zweryfikowany przez obie Komisje i został skierowany przez Komisję Główną do procedowania ukierunkowanego na obrady kolejnej Sesji Plenarnej Synodu. Dokument ten zostanie w najbliższych dniach wysłany przez Sekretariat V SDT do wszystkich Członków Synodu w celu konsultacji przed V Sesją Plenarną.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT