KOMUNIKAT Z XXXV POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT

KOMUNIKAT Z XXXV POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT

7 lutego br. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Na posiedzeniu podjęto dyskusję nad poprawkami do dokumentu „Życie konsekrowane w diecezji tarnowskiej”, które spłynęły od Członków V SDT. Komisja Główna bardzo szczegółowo zapoznała się z częścią przesłanych poprawek i po merytorycznej dyskusji podjęła decyzję o ich przyjęciu lub odrzuceniu. Przyjęte poprawki zostaną włączone w dokument Życie Konsekrowane w diecezji tarnowskiej, który będzie poddany pod głosowanie na V Sesji Plenarnej V SDT. Druga część poprawek zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Komisji Głównej, które przejdą podobną drogę procedowania.

Drugim zagadnieniem poruszanym na posiedzeniu Komisji Głównej V SDT była analiza kolejnej wersji dokumentu przygotowanego przez Komisję ds. Dzieci i Młodzieży. Ks. Marcin Baran przedstawiając dokument „Drogi młodości. Duszpasterstwo dzieci i młodzieży w diecezji tarnowskiej” stwierdził, że aktualna wersja dokumentu zyskała na zwięzłości, precyzyjności zapisów i przejrzystości wizji duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Komisja Główna przedstawiła swoje uwagi do aktualnej wersji, które staną się podstawą redakcji kolejnej wersji dokumentu.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT