Komunikat z posiedzenia Komisji Głównej

Komunikat z posiedzenia Komisji Głównej

21 lutego br. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT.

Pierwsza część posiedzenia skoncentrowana była na dyskusji nad kolejnymi poprawkami do dokumentu Życie konsekrowane w diecezji tarnowskiej, które spłynęły do Sekretariatu Synodu od Członków V SDT. Była to kontynuacja pracy w tej kwestii, rozpoczętej na poprzednim posiedzeniu Komisji Głównej. Przyjęte przez Komisję Główną poprawki, zostaną włączone w dokument, który będzie poddany pod głosowanie na V Sesji Plenarnej, która odbędzie się 23 kwietnia. Ks. Grzegorz Lechowicz, Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego, do dokumentu Życie konsekrowane w diecezji tarnowskiej przygotuje raport z pracy Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Będzie on relacjonował całą drogę konsultacyjną w pracy nad dokumentem dotyczącym życia konsekrowanego oraz w sposób zwięzły przedstawi poprawki, które napłynęły od Członków V SDT. Zrelacjonuje on także najistotniejsze wprowadzone poprawki. Raport ten zostanie dołączony do materiałów, które otrzymają Członkowie V SDT przed obradami V Sesji Plenarnej.

Drugim punktem obrad była dyskusja nad kolejną wersją dokumentu Głoście Dobrą Nowinę w mediach i przez media, przygotowaną przez Komisję ds. Mediów kierowaną przez ks. Michała Drożdża. Zgłoszone przez Członków Komisji Głównej V SDT uwagi, staną się podstawą do opracowania kolejnej wersji dokumentu i przejścia do kolejnego etapu procedowania. Najbliższe posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się 9 marca.

Ks. Piotr Cebula, Sekretarz V SDT