Posiedzenie Komisji Prawnej

Posiedzenie Komisji Prawnej V SDT

24 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Przedmiotem dyskusji był projekt trzeciej wersji dokumentu Komisji ds. mediów Dobra Nowina w mediach i przez media. Komisja Prawna zauważyła, że dokument pod względem prawnym nie budzi zastrzeżeń, ale wymaga przepracowania uwzględniającego zasady właściwe dla dokumentu synodalnego. Nadto zwrócono uwagę na zbytnią jego obszerność i zauważono konieczność unifikacji niektórych punktów. Zgodnie z przyjętym sposobem działania, Komisja przedstawi szczegółowe wnioski Komisji Głównej, celem podjęcia przez nią dalszych czynności.

Podczas obrad Komisja Prawna zaopiniowała także inne projekty dokumentów, tj. Statut Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i Statut Katolickiego Centrum Edukacji „KANA” w Tarnowie.

 

Na zdjęciu ks. dr Rafał Wierzchanowski, przewodniczący Komisji Prawnej