KOMUNIKAT Z XL POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT

KOMUNIKAT Z XL POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT

25 kwietnia br. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT.

Na posiedzeniu podsumowano V Sesję Plenarną V SDT oraz podjęto dyskusję nad przyszłą VI Sesją Plenarną. Komisja Główna V SDT zapoznała się także z opiniami Komisji Teologicznej i Prawnej V SDT dotyczącymi dokumentów: Liturgia a chrześcijańskie życie oraz Dobra Nowina w mediach i przez media. Oba dokumenty uzyskały pozytywną opinię tych komisji i zostaną w tym tygodniu przesłane do wszystkich Członków V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Do 20 maja każdy Członek V Synodu będzie mógł przesłać swoje uwagi do zaproponowanych zapisów. Po naniesieniu przez Komisję Główną V SDT zgłoszonych w ten sposób poprawek, ostateczne wersje tych dokumentów zostaną poddane pod głosowanie na VI Sesji Plenarnej, która odbędzie się 11 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT