O mediach i liturgii na XLII. posiedzeniu Komisji Głównej

O mediach i liturgii na XLII. posiedzeniu Komisji Głównej

KOMUNIKAT Z XLII POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT

23 maja 2022 r. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Zasadniczym punktem posiedzenia było przedstawienie poprawek od Członków Synodu do dokumentów Komisji ds. Mediów i Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego. Poprawki do dokumentu Dobra Nowina w mediach i przez media zreferował ks. prof. Michał Drożdż rekomendując Komisji Głównej ich przyjęcie lub odrzucenie. Poprawki do drugiego dokumentu Liturgia a chrześcijańskie życie przedstawił ks. prof. Stanisław Garnczarski. Komisja Główna po żywej i merytorycznej dyskusji przyjęła niektóre z nich. Dalsza dyskusja nad dokumentem została przeniesiona na obrady VI Sesji Plenarnej, która odbędzie się 11 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.

Kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT zaplanowano na 13 czerwca br.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT