Komisje Prawna i Teologiczna zaopiniują dwa kolejne dokumenty

Komisje Prawna i Teologiczna zaopiniują dwa kolejne dokumenty
KOMUNIKAT Z XLIII POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT
13 czerwca 2022 r. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Pierwszym punktem obrad było podsumowanie VI Sesji Plenarnej na której procedowano dokumenty dotyczące liturgii i mediów. W kolejnej części posiedzenia Komisja Główna podjęła dyskusję nad dokumentami, które są przygotowywanie na VII Sesję Plenarną. Ks. Marcin Baran, przewodniczący Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, przedstawił dokument Duszpasterstwo dzieci i młodzieży w diecezji tarnowskiej. Ks. Krzysztof Bułat, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa, przedstawił natomiast dokument Przygotowanie do kapłaństwa w diecezji tarnowskiej. Po analizie przedstawionych tekstów, Komisja Główna V SDT przekazała dokumenty do Komisji Prawnej i Teleologicznej celem weryfikacji poprawności prawnej i teologicznej. W trzeciej części spotkania Ks. Michał Dąbrówka, przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji, przedstawił pierwszą wersję dokumentu Ewangelizacja w diecezji tarnowskiej, przygotowywanego na VIII Sesję Plenarną.
Ostatnim punktem obrad była dyskusja nad propozycją Syntezy Diecezjalnej Synodu Biskupów (2021-2023). Jest ona m. in. owocem diecezjalnego etapu trwającego Synodu o synodalności. Synteza ta, przygotowana zgodnie z wytycznymi KEP, podsumowuje nie tylko czas ostatniego roku synodowania, lecz ukazuje wszelkie działania V Synodu Diecezji Tarnowskiej, od samego początku podejmującego szerokie konsultacje diecezjalne. Synteza Diecezjalna będzie konsultowana także z Radą Duszpasterską Diecezji Tarnowskiej i po akceptacji Biskupa Tarnowskiego zostanie przesłana do KEP w celu sporządzenia syntezy krajowej.
Ks. Piotr Cebula
Sekretarz V SDT