KOMUNIKAT Z XLIV POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

Komunikat z XLIV posiedzenia Komisji Głównej

5 września br. w Kurii Diecezjalnej odbyło się powakacyjne posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Członkowie Komisji podjęli szczegółową dyskusję nad uwagami Członków V SDT do dwóch dokumentów Duszpasterstwo dzieci i młodzieży w diecezji tarnowskiej oraz Przygotowanie do kapłaństwa w diecezji tarnowskiej, które wpłynęły do Sekretariatu V SDT. Ks. Krzysztof Bułat, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa, przedstawiając propozycje poprawek uzasadniał merytorycznie konieczność ich przyjęcia lub odrzucenia. Podobną ścieżką procedowania poprawek  został przeanalizowany dokument dotyczący młodzieży, przedstawiony przez ks. Marcina Barana, przewodniczącego Komisji ds. Dzieci i Młodzieży.

W drugiej części posiedzenia podjęto dyskusję dotyczącą przebiegu najbliższej Sesji Plenarnej V SDT, która odbędzie się 15 października w Tarnowie.

Ks. Piotr Cebula, Sekretarz V SDT