KOMUNIKAT Z XLV POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

Komunikat z XLV posiedzenia Komisji Głównej

26 września w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się XLV posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Głównym tematem spotkania była analiza dwóch dokumentów synodalnych przygotowywanych na obrady VII Sesji Plenarnej V SDT. Ks. dr hab. Robert Kantor, przewodniczący Komisji ds. Administracji Kościelnej, przedstawił nowe punkty wprowadzone do dokumentu Administracja w Kościele Tarnowskim. Po prezentacji tekstu i dyskusji nad nim, Komisja Główna V SDT skierowała uzupełniające ten dokument fragmenty, do Komisji Prawnej i Teologicznej, spełniając tym samym procedury Regulaminu V SDT. W dalszej części posiedzenia ks. dr Krzysztof Bułat, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa, przedstawił dokument Prezbiterium diecezjalne uwzględniający poprawki, które spłynęły na etapie szerokich konsultacji z kapłanami diecezji tarnowskiej. Uwagi te, przed XLV posiedzeniem Komisji Głównej, Komisja ds. Duchowieństwa szczegółowo przeanalizowała i część w nich wprowadziła do nowej wersji dokumentu. Komisja Główna po wysłuchaniu prezentacji nowej wersji dokumentu i uzasadnieniu wprowadzonych poprawek, również skierowała go oficjalną ścieżką procedowania do Komisji Prawnej i Teologicznej.

Na posiedzeniu Komisja Główna zapoznała się także z syntezami krajowymi w ramach konsultacji etapu krajowego Synodu Biskupów (2021-2023). Ukazują one piękno powszechności Kościoła katolickiego oraz uniwersalność wyzwań dla Kościoła na świecie. Kolejne spotkanie Komisji Głównej odbędzie się 5 października br.

 

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT