KOMUNIKAT Z XLVI POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

KOMUNIKAT Z XLVI POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

5 października w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się XLVI posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Członkowie Komisji Głównej zapoznali się z kolejną wersją dokumentu Ewangelizacja w diecezji tarnowskiej, przedstawioną przez ks. Michała Dąbrówkę, przewodniczącego Komisji ds. Ewangelizacji V SDT. Po wnikliwej analizie tekstu i dyskusji nad jego zapisami, członkowie Komisji zalecili włączenie przygotowywanej instrukcji o działalności misyjnej Kościoła ad gentes do głównego korpusu dokumentu. Uzupełniony dokument zostanie ponownie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Komisji Głównej V SDT 26 października br.

 

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT