Notatka z posiedzenia Komisji Prawnej

Notatka z posiedzenia Komisji Prawnej

W dniu 6 października 2022 r. odbyło się w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Tarnowie kolejne posiedzenie Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jego zasadniczym przedmiotem była dyskusja nad Regulaminem Parafialnych Poradni Rodzinnych Diecezji Tarnowskiej, który – w odniesieniu do przyjętego dokumentu synodalnego Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin w Diecezji Tarnowskiej – posiada charakter wykonawczy.

Komisja Prawna zasugerowała wprowadzenie wielu uściśleń i modyfikacji do projektu dokumentu tak pod względem merytorycznym jak i formalnym. Dokument wymaga przepracowania, stąd został odesłany do Autorów.

Nadto podczas posiedzenia podjęto temat dwóch projektów dokumentów, które mają być procedowane podczas grudniowej sesji plenarnej. Ustalono, że wnioski końcowe zostaną przedłożone właściwym komisjom do 12 października br. (w tym zakresie kolejne posiedzenie Komisji Prawnej odbędzie się w trybie zdalnym).

 

Komisja Prawna V Synodu Diecezji Tarnowskiej