Komunikat z XLVIII posiedzenia Komisji Głównej

Komunikat z XLVIII posiedzenia Komisji Głównej

8 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT.

Przedstawiono na nim opinię prawną i teologiczną do dokumentu Ewangelizacja w diecezji tarnowskiej. Dokument uzyskał pozytywną opinię Komisji Prawnej i Teologicznej V SDT i w najbliższym czasie Członkowie Synodu otrzymają ten dokument i będą mogli zgłosić swoje uwagi to zapisów tam zawartych. Po naniesieniu zgłoszonych poprawek dokument ten zostanie przedstawiony do głosowania na VIII Sesji Plenarnej V SDT, która odbędzie się 10 grudnia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Na tej Sesji będą procedowane trzy ostatnie dokumenty synodalne przeznaczone do dyskusji plenarnej: Administracja w Kościele tarnowskim, Prezbiterium diecezjalneEwangelizacja w diecezji tarnowskiej. Kolejne posiedzenie Komisji Głównej zaplanowane jest na 21 listopada na którym zostaną przedstawione uwagi Członków Synodu do dokumentów: Administracja w Kościele tarnowskim oraz Prezbiterium diecezjalne.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT