KOMUNIKAT Z XLIX POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

KOMUNIKAT Z XLIX POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

21 listopada w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się XLIX posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Na posiedzeniu przedstawiono poprawki do dokumentów Administracja w diecezji tarnowskiej oraz Prezbiterium diecezjalne, które napłynęły od Członków Synodu. Szczegółowa analiza tych poprawek stała się podstawą do ich przyjęcia lub odrzucenia. Aktualna wersja tych dokumentów zostanie niedługo wysłana do wiadomości wszystkich Członków Synodu i zostanie poddana pod głosowanie na VIII Sesji Plenarnej, która odbędzie się 10 grudnia w Wyższym Seminarium Duchowym w Tarnowie. Dyskusja nad planem tej Sesji była ostatnim punktem posiedzenia Komisji Głównej V SDT.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 28 listopada na którym będą analizowane poprawki do dokumentu Ewangelizacja w diecezji tarnowskiej.

 

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT