Komunikat z 50. posiedzenia Komisji Głównej

Komunikat z 50. posiedzenia Komisji Głównej

28 listopada w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się L posiedzenie Komisji Głównej V SDT.

Posiedzenie rozpoczęto od przedstawienia przez ks. Michała Dąbrówkę uwag do  dokumentu Ewangelizacja w diecezji tarnowskiej. Uwagi te zostały szczegółowo przeanalizowane i te uznane za słuszne, stały się punktem wyjścia do wprowadzenia autopoprawek przez Przewodniczącego Komisji ds.  Ewangelizacji i przyjęcia ich przez Komisję Główną V SDT.

Drugim podjętym na posiedzeniu tematem była dyskusja nad planem VIII Sesji Plenarnej. Na tej Sesji Plenarnej będą procedowane trzy dokumenty: Administracja w kościele tarnowskim, Prezbiterium diecezjalne oraz Ewangelizacja w diecezji tarnowskiej.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT