Cele Synodu

Cele Synodu

Synod dostosowuje do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego. Ponadto, otwierając się na odpowiednio pojęte „unowocześnienie”, wskazuje drogę i sposoby pracy apostolskiej w diecezji.

Rozwiązuje również aktualne trudności w Kościele lokalnym oraz koryguje błędy w zakresie doktryny i obyczajów, jeśli takie istnieją.

ABC Synodu, ks. J.Królikowski
Przygotowanie Synodu diecezjalnego, ks. R.Kantor