Aktualności

Dziedzictwo diecezji

30 maja 2019 roku synodowała Komisja Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej.

03.06.2019
PRZEJDŹ
Obrady Komisji ds. Katechezy

Synodowano nad projektem dokumentu „Katechizacja parafialna i szkolna w diecezji tarnowskiej”.

24.05.2019
PRZEJDŹ
Podsumowanie I roku

Siódme posiedzenie Komisji Małżeństw i Rodzin V Synodu Diecezji Tarnowskiej odbyło się 16 maja 2019 roku przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.

20.05.2019
PRZEJDŹ
Konkurs na warsztacie

Wiodącym tematem obrad Komisji ds. Mediów była organizacja warsztatów dziennikarskich oraz wrześniowego dnia medialnego.

10.05.2019
PRZEJDŹ
Synod jednogłośnie przyjął dokument o duszpasterstwie małżeństw i rodzin

Katechizacja przedmałżeńska w formie warsztatów, Msze dla rodzin, dyskusje o małżeństwie podczas spotkań młodzieżowych, troska o osoby porzucone przez małżonka, akcent na nowe formy duszpasterstwa stanowego - to główne kierunki rozwoju duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezji tarnowskiej.

30.04.2019
PRZEJDŹ
II Sesja Plenarna

Już w najbliższą sobotę, 27 kwietnia, odbędzie się II Sesja Plenarna V Synodu.

24.04.2019
PRZEJDŹ
Przed II Sesją Plenarną

5 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

08.04.2019
PRZEJDŹ
O Radach Duszpasterskich i sanktuariach

27 kwietnia br. w tarnowskim Ośrodku Dialogu, Formacji i Misji Alegoria odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Ewangelizacji.

04.04.2019
PRZEJDŹ