Aktualności

Spotkanie Jezusa z Samarytanką

W ostatnią sobotę października, w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, odbyło się 3. spotkanie Komisji ds. Dzieci i Młodzieży.

07.11.2019
PRZEJDŹ
Spotkanie Komisji Synodalnej ds. Życia Konsekrowanego

Dyskutowano nt. struktury dokumentu końcowego Komisji.

05.11.2019
PRZEJDŹ
Kolejne spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa

21 X w budynku Kurii diecezjalnej w Tarnowie obradowała komisja ds. Duchowieństwa.

28.10.2019
PRZEJDŹ
Obrady Komisji do spraw Administracji Kościelnej

14 października 2019 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się siódme spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

17.10.2019
PRZEJDŹ
Medialno – parafialny konkurs synodalny

Promowanie wartościowych i będących na wysokim poziomie mediów parafialnych było celem konkursu zorganizowanego przez medialną Komisję V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Prezentujemy laureatów.

30.09.2019
PRZEJDŹ
Muzyka sakralna

Po wakacyjnej przerwie, 26 września 2019 roku obradowała w budynku Seminarium Duchownego w Tarnowie Komisja ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego. Tematem spotaknia była muzyka sakralna.

28.09.2019
PRZEJDŹ
Wszyscy za

Dokument „Katechizacja w diecezji tarnowskiej” został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji.

19.09.2019
PRZEJDŹ
Prawo w służbie łaski

W tarnowskiej kurii odbyło się XII spotkanie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

10.09.2019
PRZEJDŹ