Etap

bezpośredni

Etap bezpośredni

Etap bezpośredni to wypracowanie wniosków  w postaci dokumentu, w którym zostaną określone konkretne zadania do podjęcia w życiu i działalności różnych osób, stanów i instytucji w Kościele diecezjalnym.