Historia

Synodów Diecezji Tarnowskiej

4 kwietnia 1927 r. - 23 sierpnia 1928 r.

I Synod Diecezji Tarnowskiej

W I Synodzie Diecezji Tarnowskiej bp Leon Wałęga stawiał za cel zebranie w syntetyczną całość tradycję praktyki wiary i duszpasterstwa Ludu Bożego diecezji, dotąd jeszcze nie opracowaną. Należało dostosować diecezję do wymogów nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. oraz do Konkordatu z 1925 r. Duchowieństwo oraz wierni oczekiwali też na wytyczne dotyczące życia w nowych warunkach społeczno-kulturowych. Synod odbył się w dniach 21-23 sierpnia 1928 r. Dekret promulgacyjny wydany został 4 listopada 1928 r. Teksty Synodu zostały wydane drukiem jeszcze tego samego roku.

CZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ

25 marca 1938 r. - 5 lipca 1938 r.

II Synod Diecezji Tarnowskiej

Bp Franciszek Lisowski zorganizował II Synod Diecezjalny. Dwa obiektywne fakty wyznaczyły czas jego zwołania: upłynęło dziesięć lat od ostatniego oraz należało dokonać recepcji uchwał Pierwszego Synodu Plenarnego Polski odbytego w Częstochowie w 1936 r. do prawodawstwa diecezjalnego. Synod odbył się w dniach 4 i 5 lipca 1938 r. ale jego statuty nie zostały promulgowane. Poza przeżyciem duszpasterskim, związanym z jego okresem przygotowawczym i samym przebiegiem, nie stał się formalnie prawem diecezjalnym. Zrekonstruowane statuty zostały wydane dopiero w 2016 r.

CZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ

27 listopada 1947 r. - 7 lipca 1948 r.

III Synod Diecezji Tarnowskiej

III Synod zwołał bp Jan Stepa, by dostosować ustawodawstwo diecezjalne do wymogów trudnych czasów powojennych (dotąd obowiązywały jeszcze statuty pierwszego Synodu) oraz by skoordynować siły duszpasterskie w pracy apostolskiej. Synod odbył się w dniach 5-7 lipca 1948 r. i jego statuty obowiązywały aż do drugiej połowy lat osiemdziesiątych, kiedy to promulgowano dokumenty kolejnego Synodu. Statuty trzeciego Synodu tarnowskiego doczekały się druku dopiero w 1957 r.

CZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ

3 listopada1980 r. - 11 lutego 1986 r.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej

Z racji choroby i śmierci pasterza tarnowskiej diecezji, następnie wakansu na stolicy biskupiej oraz zapowiedzi soboru powszechnego i nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego zwołanie IV Synodu Diecezjalnego odsunięto do 1981 r. Bp Jerzy Ablewicz mając na uwadze rocznicę 200-lecia powstania diecezji także przez Synod chciał przygotować diecezjan do jubileuszu. Czwarty Synod był również refleksją nad zakończonym II Soborem Watykańskim oraz recepcją jego uchwał. W statucie Synodu pojawiła się radykalna zmiana co do uczestników Synodu, podkreślono, że w synodzie uczestniczy cały lud Boży diecezji tarnowskiej. 13 marca 1986 r. biskup podpisał i promulgował statuty czwartego Synodu. Wydane zostały w 1990 r.

CZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ

14 grudnia 2016 r. - obecnie

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż zwołał V Synod Diecezji Tarnowskiej. „Synod podejmie refleksję nad obecną sytuacją diecezji i stanem duszpasterstwa” – czytamy w dekrecie. Będzie on przebiegał pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”.

CZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ