Hymn

V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Hymn – V Synodu Diecezji Tarnowskiej

 

ZA CHRYSTUSEM
HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Wielbimy Ciebie, Trójco Przenajświętsza:
Ojcze i Synu i Duchu Miłości!
Otworzyć chcemy serc i sumień wnętrza
na Twój głos wzywający do świętości!

Ref. Chryste, Ty jesteś Drogą do Ojca.
W swojej miłości zjednocz nas!

Nasz Zbawicielu, który żyjesz w chwale,
że jesteś z nami, Tobie dziękujemy;
w Twoim Kościele wzniesionym na Skale
przez sakramenty zbawienie czerpiemy.

Ref. Chryste…

Razem z Kościołem w drogę wyruszamy
bo życie nasze jest pielgrzymowaniem.
Ciebie, o Chryste, Wodzem obieramy;
w Maryi dłonie z pokornym oddaniem.

Ref. Chryste…

Ofiaruj, Matko, Ojcu Przedwiecznemu
nasze rodziny, młode pokolenie.
Niech zawsze wiernie służą Panu swemu
przez godne życie i prawe sumienie!

Ref. Chryste…

I Was wzywamy, Święci Patronowie!
Modlitwa sprawi przez Boga przyjęta,
że światło dla nas będzie w Jego Słowie,
programem życia Ewangelia Święta!

Ref. Chryste…

s. M. Teresa Anna Izworska OSC

HYMN SYNODU WERSJA (radiowa)
HYMN SYNODU WERSJA (organowa)
HYMN SYNODU Unisono i organy
HYMN SYNODU WERSJA (a cappella)
Komentarz do Hymnu Synodu
ZA CHRYSTUSEM - Hymn, Słowa
Hymn V SDT