Modlitwa

chorych za Synod

Modlitwa chorych za Synod

Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. (1 P 2,21)

Jezu cierpiący, pragniemy połączyć nasze cierpienia i choroby z Twoim cierpieniem i ofiarować je Tobie w intencji V Synodu diecezji tarnowskiej. Przyjmij je i udziel potrzebnych łask i światła Ducha Świętego naszej wspólnocie diecezjalnej, aby z każdym dniem synodalnej pielgrzymki wiary stawała się na Twój, Chryste, wzór. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Kl. Mirosław Kurek